Stampaggio Plastica

TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI •PDF• •Drukuj•

 

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących
u dzieci czy też u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona czy utrudniona.

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych, których celem jest nawiązanie kontaktu werbalnego z pacjentem, wywołanie spontanicznej artykulacji, praca nad rozwojem mowy, eliminacja przyczyn niechęci do mówienia.

Podczas spotkań w gabinecie panuje miła i przyjazna atmosfera. Istnieje również możliwość terapii w domu pacjenta.

Przykłady zaburzeń mowy i komunikacji:

AFAZJA – to utrata zdolności mowy, na skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazja spotyka ludzi w różnym wieku, najczęściej ludzi starszych, między innymi na skutek wylewu krwi do mózgu.

AUTYZM – to  zaburzenia rozwojowe, ujawniające  się najczęściej w ciągu pierwszych lat życia, jest spowodowane zaburzeniami neurologicznymi. Dzieci i dorośli z autyzmem mają problemy
z  porozumiewaniem się z innymi zarówno na poziomie językowym, jak i niejęzykowym.

JĄKANIE – jest to zaburzenie płynności mowy, które ujawnia się podczas komunikacji słownej. Objawiające się najczęściej niezamierzonym przerywaniem wypowiedzi, „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształceniem sylab lub całych słów.

<<<wróć>>>